Tydzień po wymianie kontenerów.

Tydzień po wymianie kontenerów teren wygląda całkiem dobrze. Nie jest to stwierdzenie wyłącznie nasze ale również spotykanych sąsiadów, bardzo Nas wszystkich to cieszy. Jednak mamy jedno podstawowe spostrzeżenie w stanie obecnym zauważamy że nie wszystkim użytkownikom chce się zrobić klika kroków do środka zabudowy. Kontener zaraz przy wejściu często bywa przepełniony, a pozostałe są zupełnie puste. Zachęcamy do wrzucania śmieci do pozostałych pojemników.

W dniu wczorajszym zostały również zamontowane tabliczki informacyjne gdzie co wyrzucać. Zachęcamy do zapoznania się z instrukcjami przypominając, że jeśli śmieci nie będą segregowane zgodnie z deklaracją mieszkańców możemy zostać obciążeni dodatkowymi kosztami.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz