System Informacyjny

W sobotę został zamontowany baner informacyjny przypominający użytkownikom o najczęściej pustych pojemnikach, mam nadzieję że choć trochę to zmieni nawyki!

Pamiętajmy, że nie wrzucanie śmieci do kontenerów przede wszystkim powoduje bałagan ale stwarza dodatkowo zagrożenie epidemiologiczne. Znamy dobrze takie przypadki z naszego miasta! Ostatnio został poruszony też temat szczurów których przypada w szacunkach z reguły od 3 do 4 na mieszkańca miasta! [Plaga szczurów – to kwestia czasu!]