Śmieci, byle za swój próg!

Od kilku dni powiększa się góra śmieci wielkogabarytowych za zabudową śmietnikową Sudecka 103a/103b we Wrocławiu. Mimo wywieszonego harmonogramu wywozu śmieci wielkogabarytowych nie wszyscy się do niego stosują tak jak to zrobili właściciele z jednego z mieszkań przy ulicy Sztabowej 87.  Pamiętajcie Państwo że są możliwe środki wyegzekwowania uprzątnięcia wyrzuconych śmieci!


Nowa ustawa, która weszła w życie w lipcu 2013 roku, zobowiązała właścicieli nieruchomości, zarządców wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych do utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.

Dlatego jeśli zauważysz, że ktoś wyrzuca w twojej okolicy nielegalnie odpady wielkogabarytowe, zareaguj i zgłoś to do zarządcy terenu, a jeśli to nie przyniesie efektu: bezpośrednio do Ekosystemu lub ekopatrolu straży miejskiej pod numerem telefonu 986.


 

2 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz