Dobre wiadomości dla mieszkańców!

Budowa miejsc zbiórki odpadów w technologii pojemników półpodziemnych [FO 2019]

OPIS PROJEKTU
Budowa miejsc zbiórki odpadów w technologii pojemników półpodziemnych:
– Wiśniowa, Pocztowa, Sztabowa, Sudecka (2 lokalizacje)


Remont fragmentu drogi wewnętrznej i chodnika na wnętrzu podwórzowym Sudecka 103, 103A i 103B, Pocztowa 4 oraz Sztabowa 85, 87, 89
OPIS PROJEKTU
Miejsce inwestycji to podwórko Sudecka 103, 103A i 103B, Pocztowa 4 oraz Sztabowa 85, 87, 89. Jezdnia i chodniki są mocno zniszczone, występują ubytki płyt betonowych, skruszenia betonu, a fragment chodnika jest prawie na całej długości zapadnięty – przez parkowanie samochodów po jednej stronie chodnika, jezdnia jest zawężona uniemożliwiając przejazd innym pojazdom, przez co ruch odbywa się częściowo chodnikiem. Po każdej ulewie tworzą się ogromne kałuże, które uniemożliwiają swobodne przejście i dostanie się mieszkańcom do wnętrz bloków czy wiaty śmietnikowej.

Oba projekty były rekomendowane przez naszego radnego z Rady Osiedla Powstańców ŚląskichMateusza Hertmana

Dziękuję