Dodatkowe miejsce postojowe

Wczoraj zostały przesunięte tzw. dzwony na odpady szklane, dzięki czemu uzyskaliśmy dodatkowe miejsce parkingowe. Dziś 29.05.2015 r. osoba sprzątająca teren ma uporządkować to miejsce.